• 16 Eylül 2019 Pazartesi
Dr. Ataalp PINARER
0

Türk Dünyasının Jeopolitik sorunları

Dr. Ataalp PINARER

Türkistan ülkeleri denize kapalı coğrafi konumlarına ilaveten, Sovyet Rusya tarafından çizilen yapay sınırların birçok anlaşmazlığa yol açması sonucunda, birbirleri arasında bölgesel işbirliği ve ticaret imkânlarından da yeterince yararlanamamaktadırlar[7]. Bu durumun bölgeye zenginleşme, gelişme ve refah artışı getirmeyeceği aşikârdır....Devamı

0

21. YÜZYILDA NASIL BİR TÜRK JEOPOLİTİĞİ

Dr. Ataalp PINARER

Bu çalışmanın amacı; Türk Dünyası için ortak bir jeopolitika üretilmesinin önemini ortaya koymak ve ortak bir jeopolitika oluşturulmasına katkı sağlamaktır...Devamı

0

SOVYET İHTİLALİ VE REJİMİNİN KIRIM TATAR MİLLİ KİMLİK GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Dr. Ataalp PINARER

Sovyet İhtilali ve Sovyet Rejiminin Türk toplumları üzerinde yaratmış olduğu felaketlerin, etkilerin net olarak anlaşılabilmesi ancak, Kırım Tatarlarının bu rejim altında yaşadıkları felaketlerin, vermiş oldukları mücadelelerin bilinmesi, incelenip analiz edilmesi ile mümkündür. Kırım Tatarlarının gösterdiği direnç ve tutkulu mücadele; milli bir bilince ulaşmış ve teşkilatlanmış bir halkın neler yapabileceğini göstermesi açısından örnek alınması gereken sosyolojik bir vakadır....Devamı

0

DOĞAL KAYNAKLAR UĞRUNA MÜCADELE

Dr. Ataalp PINARER

Başta hidrokarbon kaynakları olmak üzere hammadde kaynakları üzerinde, giderek artan uluslararası rekabetin beraberinde çatışma ve savaş risklerini de getireceği çok açıktır....Devamı

0

KILIÇ-KALKAN

Dr. Ataalp PINARER

Eğer bu referandum daha büyük bir planın parçası ise durum gerçekten çok vahim demektir...Devamı

0

JEOPOLİTİK YAKLAŞIM NEDEN ÖNEM KAZANDI?

Dr. Ataalp PINARER

Millet, din gibi jeopolitiğin unsurları olan, kolektif kimlikler tıpkı benimsediğimiz şahsi kimlikler gibi, benzer süreçlerin sonucu oluşmaktadır. Fark sadece bu süreçte kullanılan söylemlerde ve sürece dâhil olan medya girdisinin boyutundadır...Devamı

0

HARBİN DEĞİŞEN KARAKTERİ: ROBOT TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER

Dr. Ataalp PINARER

İçinde bulunduğumuz teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi harp yöntemleri üzerinde de devrimsel değişikliklere yol açacak gibi görünmektedir....Devamı

0

BENZERSİZ BİR YUMUŞAK GÜÇ

Dr. Ataalp PINARER

Anlatım ya da söylem; insanlık tarihi ile örtüşür, kavimler ve milletler kadar eskidir. İnsan doğası, kolayca anlayıp inanabileceği basit anlam kalıpları arar. İnsanların diğer canlılara üstünlüğü, anlaşılmaz olayları anlaşılır ve kabul edilebilir hale getiren, hikâyeler yaratması ve anlatmasına dayanır. ...Devamı

0

KÜRESELLEŞMENİN GÜVENLİĞE ETKİSİ ÜZERİNE

Dr. Ataalp PINARER

Teknolojik ilerlemeler beraberinde, üretim ilişkileri, ekonomi, sosyal yapı, toplum ve devlet organizasyonunu değiştirmiş ve değiştirmektedir. Tabi ki, bu değişimden güvenlik kavramı da nasibini almaktadır....Devamı

0

İsmail Bey Gaspıralı?nın Kırım Tatar Türklerinin Millî Mücadelesine Etkileri

Dr. Ataalp PINARER

Gaspıralı?nın fikir dünyasının Kırım Tatarları, tüm Rusya Türkleri, umumî Türk Dünyası ve tüm insanlık âlemi için olmak üzere, dört farklı boyutu ve yönü vardı.Evrensel bir düşünceden, kendi memleketindeki soydaşlarının kurtuluşuna kadar farklı yansımaları olan bu düşünce derinliği, onun neden hâlâ çok değerli olduğuna bir delil teşkil etmektedir....Devamı

0

Kırım Tatar Türklerine Değerli bir Kültür Hizmeti

Dr. Ataalp PINARER

Kırım?da Doç. Dr. Tahir Nurettinoğlu Kerim tarafından hazırlanan "Qırımtatar Edebiyatı ve Matbuatının Ananeleri" adlı monografik eserin birinci kısmı Latin alfabesiyle basıldı. ...Devamı

0

ASIL SORUN SURİYE VE IRAK?TA DAEŞ?TEN SONRA NE OLACAĞIDIR

Dr. Ataalp PINARER

Unutulmaması gereken konu, tarihi bir dönüm noktasında olan Ortadoğu?nun geleceği için, yüzlerce yıllık ortak bir geçmişe sahip olan, imparatorluk varisi Türkiye?ye önemli sorumluluklar düştüğüdür. ...Devamı

 1 2