• 16 Eylül 2019 Pazartesi
Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)
0

Kıbrıs?ta Çok Uluslu Güç Koruması: AB-NATO Güvenliği Mümkün mü?

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Kıbrıs Türklerinin mevcut garantörlük antlaşmaları dışında herhangi bir değişiklik talebine rıza göstermemesi gerekliliği bir kez daha öne çıkmaktadır. ...Devamı

0

TÜRK KITA SAHANLIĞI VE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİNE YÖNELİK YUNAN-GKRY İHLAL GİRİŞİMİ

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Yunanistan ve GKRY'nin Türk kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesini ihlal etme girişimi tamamı ile uluslararası hukuka aykırı bir durumdur. ...Devamı

0

RUM BASININDAKİ GARANTİ FORMÜLLERİ ALGI OPERASYONU MU

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Rumlar yayımladıkları haberler ile bir algı operasyonu hedefindeler. Kıbrıs Türkünün bu konudaki duruşu ve tepkisi ölçülmeye çalışılmakta.. Temennimiz, Garanti antlaşmasında öngörülen hükümlerin yani Türkiye?nin müdahale hakkından bertaraf etmeyeceği ve hatta anayasal düzeni korumakla mükellef olacağı düzlemin ayni şekilde devam ederken, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri statüsünün muhafazasının korunması yönünde hareket edilmesidir. Bu tarihi kararda istikrarlı bir şekilde duruş sergilenmesini Devlet büyüklerimizden beklemek ve onlara bunun bir vefa borcu olduğunu hatırlatmak vazifemizdir...Devamı

0

KITA SAHANLIĞI KRİZİ?NDE AB

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

GKRY deniz yetki alanlarımızı ihlal etme ve tek taraflı hakimiyet kurma peşinde hareket etmeye devam ederken uluslararası hukuku ihlal eden bir duruşta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti?ne ve bize karşı adım atmaya devam etmektedir. Bu nedenle, deniz yetki alanlarımızın ne kadar önem arz ettiğinin millet olarak farkına varmak ve bu konuda başta Anavatan tarafından sergilenen haklı duruşun KKTC makamlarınca da öne çıkarılarak destek verilmesi ve geri adım atılmaması gerektiğini vurgulamak gerekmektedir. ...Devamı

0

Sözde Pontusçuluk Tehlikesi ve Terör Grupları Bağlantısı

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Devletimiz üzerinde Fetöcü terör örgütleri dahil PYD/PKK yapılanmalarının kötü emelleri nasıl ki 15 Temmuz sonrası tarumar edildi, bundan sonraki süreçte, Karadeniz ve Kıbrıs üzerinde var olan hücresel yapılanmaların da bir an önce temizlenmesi gerektiğidir....Devamı

0

SURİYE?DE TÜRKMEN VAKIASI VE KIBRIS?TA GARANTİLER!!!

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Suriye?de Türkmenlerin yaşadığı acı, Kıbrıs Türkünün garantiler konusunda ne derece hassasiyet göstermesi gerektiğini gösteren 21.yy insan hakları ayıplarının yaşandığı vakıasıdır. Bunun ehemmiyetini idrak etmek ve Anavatan?ın etkin ve fiili garantörlüğünü siyasal eşitlik temelinde iki kesimlilik ile olabilecek ve diğer meşru haklarımızın teminatının tesis edildiği bir düzlemde anlaşmaya varmak hepimizin olmazsa olmazıdır. ...Devamı

0

BATI TRAKYA MÜSLÜMAN TÜRKLÜĞÜ VE KIBRIS

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Girit Türklerinin akıbeti ortadayken, bugün Rodos, İstanköy, Gümülcine yada Batı Trakya Türklüğünün yaşadığı dramı görmezden gelmek söz konusu olamaz. Pek tabi ki herkesin dilinde aman şu Kıbrıs meselesi artık çözülsün inancı ve beklentisi olsa da Rum-Yunan ikilisinin diğer unsurlarla birlikte uygulamamakta direndiği ana insan hakları meselelerini ortaya koymak gerekiyor....Devamı

0

TÜRKİYE'NİN RESTİ

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Ege ve Doğu AKdeniz'de Deniz Yetki Alanları üzerindeki Türk, Yunan ve Rum kesimi arasında devam eden anlaşmazlıklar ve Türkiye'nin güncel tutumu anlatılmaktadır. Halen Türkiye?nin BMGK?ne gönderdiği mektupla ?deniz yetki alanlarının yeniden çizilmesi? talebi bizlere göstermektedir ki Ege ihtilaflarında istikşafi görüşmeler tıkanmış ve Kıbrıs konusunda GKRY?nin tek yanlı ilan ettiği MEB alanları ile daha çıkılmaz bir noktaya sokmak için sergilediği keyfi tutuma Türkiye müsaade etmeyecektir......Devamı

0

KIBRIS HELENİZMİNE GÜVENLİK GARANTİSİ Mİ?

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Bugüne kadar ada askersizleştirilsin diye veryansın eden Rumların adanın kuzeyini ?işgal? meselesi olarak göstererek uluslararası alanda aleyhimize propaganda yapmaları yeni bir olgu değildir. Ne yazık ki bugün ortada hissettirilmeden yürütülmeye çalışılan ve teamül ve antlaşmalara aykırı bir paradoks var. Bilindiği üzere, Rumlar güvenlik konusunda garantilerin kaldırılması yönünde her fırsatta değişik öneri ve çıkışlar ile nabız ölçmeye çalışmakta ve konuyu güvenlikleştiren bir boyutta ele almaya çalışmaktadırlar....Yürütülen görüşmelerde mevcut antlaşmanın değiştirilmeden muhafaza edilmesi yönünde ısrarın ve dik duruşun sergilenmesi, hem Kıbrıs Türkünün hem de Rumların can ve mal güvenliğinin teminatı olacaktır. ...Devamı

0

RODOS ,İSTANKÖY VE BATI TRAKYA TÜRKLÜĞÜNDEN SONRA SIRA KIBRIS TÜRKLERİNDE Mİ?

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Yunan idaresinde kalan dış Türklerin durumunun özetlenmesinden sonra Kıbrıs Türklüğünün geleceğine yönelik bir değerlendirme ...Devamı

0

KIBRIS TÜRKLERİ İÇİN NATO-AB GARANTÖRLÜĞÜ MÜMKÜN MÜ?

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Kıbrıs'ta devam eden görüşmeler çerçevesinde Kıbrıs Türkleri için AB-NATO garantörlüğü kapsamında ortaya konan görüşün işlerliğinin mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Bu durum Kıbrıs Türklerinin mevcut garantörlük antlaşmaları çerçevesinde olası bir anlaşmada yer alması gerekliliğinin önemini ortaya koymaktadır. Müzakere heyetinin tüm bu yaşanan sorunsalları dikkate alarak mevcut garantiler sisteminin dışına çıkmaması ve tavizkar talepleri olanlara karşı dik durmaya devam etmesi gerekmektedir. ...Devamı

0

KIBRIS TÜRKLERİ İÇİN TEK BAŞINA NATO GARANTÖRLÜĞÜ MUHTEMEL Mİ?(II)

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (K.K.T.C)

Türkiye Cumhuriyeti Garanti Antlaşmalarına dayanarak adaya müdahale gerçekleştirmese idi bugün bu satırları esaret altında sizlere daha farklı şekilde yazıyor olabilirdik. Belki de Girit Türkleri gibi adada yaşayamaz olup göç ederdik. Bu bağlamda NATO garantörlüğünün en başta veto uygulaması çerçevesinde Yunanistan vetosu ile müdahale hakkının uygulanabilirliğinin pek mümkün olmadığı görülmektedir....Devamı

 1 2